OFERUJEMY:

  • PEŁNA KSIEGOWOŚĆ (KSIĘGI HANDLOWE)
  • MAŁA KSIĘGOWOŚĆ (KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW)
  • RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY (EWIDENCJA PRZYCHOODÓW)
  • KOMPLEKSOWA OBSŁUGA KADROWA (SPRAWY KADROWO-PŁACOWE)
  • OBSŁUGA W ZAKRESIE BHP
  • DORADZTWO PODATKOWE
  • DORADZTWO FINANSOWE
  • ANALIZA FINANSOWO-KSIĘGOWA I SPRAWOZNAWCZA
  • SPRZĄDZADZANIE DOKUMENTÓW NA POTRZEBY KLIENTA
Zasady prowadzenia KPiR

Zasady prowadzenia KPiR

Księga Przychodów i Rozchodów to podstawowy dokument księgowy dla małych przedsiębiorców. Odnotowuje się w niej wszystkie przychody, jakie miała firma oraz koszty, które poniosła. Na jej podstawie obliczana jest podstawa opodatkowania. Najczęściej KPiR prowadzą osoby mające zarejestrowaną jednoosobową działalność gospodarczą. Jednak na tej podstawie mogą się rozliczać również właściciele spółek cywilnych, jawnych i partnerskich – o ile są osobami fizycznymi, a ich dochód nie przekroczył 2 milionów euro, według średniego kursu NBP.

Dla przedsiębiorcy, który musi skrupulatnie notować wszystkie operacje, prowadzenie KPiR może być niekiedy uciążliwe i czasochłonne. Dlatego wielu przedsiębiorców, nawet tych prowadzących jednoosobowe firmy, decyduje się na powierzenie prowadzenia firmy przez biuro rachunkowe, które w ich imieniu zajmuje się sprawami finansowymi. Nasze biuro księgowe jest w tej sytuacji o wiele tańszym rozwiązaniem niż poświęcanie własnego czasu na opanowanie zasad KPiR.

Jak zbudowana jest księga przychodów i rozchodów?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów ma ściśle określony wzór i powinna być zbudowana z 17 kolumn. Każdej z nich przypisana jest określona zawartość. Obok podstawowych danych takich jak liczba porządkowa czy data księgowania, znajduje się tam miejsce na numer dokumentu będącego podstawą wpisu (na przykład faktury), nazwę podmiotu gospodarczego, który jest obiektem w transakcji i adresy kontrahentów. Oprócz tego istotne jest podanie rodzaju wydatku lub przychodu, wartość transakcji i pozostałe przychody (na przykład odsetki). W kolejnej kolumnie sumuje się wartość.

Dalszy ciąg tabeli jest jeszcze bardziej szczegółowy. W kolumnie 10 należy podać wartość zakupionych towarów, według cen zakupu. W następnej kolejności trzeba ująć koszty uboczne (na przykład koszty transportu). Kolejna kolumna przeznaczona jest na wartość wynagrodzeń brutto wypłacanych pracownikom (również z tytułu umów cywilnoprawnych). Dodatkowa kolumna to miejsce na ujęcie wszelkich dodatkowych kosztów. Po uzupełnieniu wszystkich rubryk następuje podsumowanie wszelkich wydatków związanych z obsługą transakcji. W kolejnej, 15 już kolumnie, można ująć inne nieprzewidziane przez ustawodawcę wartości. Następnie obliczamy koszty działalności badawczo – rozwojowej, jeżeli takowa występuje. Ostatnia kolumna poświęcona jest na uwagi dotyczące wpisu.

Wróć na bloga