OFERUJEMY:

 • PEŁNA KSIEGOWOŚĆ (KSIĘGI HANDLOWE)
 • MAŁA KSIĘGOWOŚĆ (KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW)
 • RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY (EWIDENCJA PRZYCHOODÓW)
 • KOMPLEKSOWA OBSŁUGA KADROWA (SPRAWY KADROWO-PŁACOWE)
 • OBSŁUGA W ZAKRESIE BHP
 • DORADZTWO PODATKOWE
 • DORADZTWO FINANSOWE
 • ANALIZA FINANSOWO-KSIĘGOWA I SPRAWOZNAWCZA
 • SPRZĄDZADZANIE DOKUMENTÓW NA POTRZEBY KLIENTA
Oferta

Usługi księgowe – polecana księgowa w Dąbrowie Górniczej

Nasza komórka zajmująca się pełną księgowością to wysoki poziom świadczonych przez nas usług. Dzięki wysokiej specjalizacji, dużemu doświadczeniu wynikającemu z wieloletniej praktyki w branży księgowej oraz ciągłym podnoszeniu swoich kwalifikacji gwarantujemy pełną i kompleksową obsługę Państwa firmy. W ramach specjalizacji prowadzenia ksiąg rachunkowych świadczymy usługi takie jak:

 • Sprawdzanie poprawności wszystkich dokumentów,
 • Ujęcie zdarzeń gospodarczych w porządku chronologicznym na kontach syntetycznych i analitycznych,
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz dokonywanie odpisów amortyzacyjnych,
 • Prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów krajowych i wewnątrz wspólnotowych na potrzeby podatku od towarów i usług (VAT),
 • Rozliczanie podróży służbowych krajowych i zagranicznych, kosztu własnego sprzedanych towarów handlowych oraz międzyokresowego rozliczania kosztów
 • Dekretacja raportów bankowych walutowych,
 • Obliczanie i sporządzanie deklaracji podatkowej VAT-7 i VAT-UE oraz należnych zaliczek na podatek dochodowy,
 • Prowadzenie rozrachunków z dostawcami i odbiorcami krajowymi i zagranicznymi,
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • Przygotowanie biznesplanu dla firm,
 • Tworzenie dokumentacji związanej z otrzymaniem kredytu,
 • Analiza finansowo-księgowa,
 • Udzielanie dodatkowych porad oraz sporządzanie dokumentacji na życzenie klienta.

PODATKOWA księga przychodów i rozchodów to najpopularniejsza w Polsce forma rozliczania się z urzędem skarbowym

Prowadzenie książki przychodów i rozchodów w naszym biurze obejmuje:

 • prowadzenie księgi podatkowej z wykorzystaniem programu grupy Insert „ Rachmistrz”,
 • ewidencja środków trwałych,
 • ewidencja wyposażenia,
 • ewidencje zakupu waluty,
 • ewidencja przebiegu pojazdów,
 • rejestr podatku od czynności cywilno – prawnych (PCC),
 • obsługa pracowników, rozliczenia właścicieli,
 • sporządzenie spraw GUS,
 • oraz innych informacji na życzenie klienta.

Jeżeli podatnik jest płatnikiem podatku od towarów i usług to prowadzimy dodatkowo:

 • rejestr sprzedaży VAT,
 • rejestr zakupów VAT,
 • sporządzanie deklaracji VAT-owskich,

Biuro reprezentuje podatnika w sprawach podatkowych przez urzędem skarbowym.

Dział kadr i płac
Dział kadr i płac tworzą wykwalifikowani pracownicy posiadający długoletnie doświadczenie związane z tymi zagadnieniami. W związku z częstymi zmianami przepisów w zakresie spraw kadrowych i ZUS wciąż aktualizujemy naszą wiedzę poprzez szkolenia i korzystanie z profesjonalnych opracowań i materiałów. Posiadając pełnomocnictwo klienta załatwiamy sprawy w ZUS, które wymagają osobistego wstawiennictwa. Dokumentację rozliczeniową przesyłamy drogą elektroniczną. Informacje dotyczące wysokości wynagrodzenia pracowników, płatności i innych zagadnień można otrzymać bezpośrednio w Biurze, a także na życzenie klienta droga elektroniczną, telefoniczną lub faxem – zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Dział kadr zajmuje się szerokim zakresem spraw związanych z zatrudnieniem pracowników, ale także z prowadzeniem rozliczeń z ZUS firm jednoosobowych. W szczególności są to następujące zagadnienia:

Kadry i płace:

 • zakładanie akt prawniczych,
 • prowadzenie kartotek,
 • sprawy związane z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy,
 • obliczenia wynagrodzeń, wynagrodzeń chorobowych, zasiłków, zasiłków chorobowych, ekwiwalentów i ryczałtów,
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (w tym Rp-7),
 • sporządzanie deklaracji podatkowych dot. Pracowników,
 • doradztwo z zakresu prawa pracy.

ZUS

 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych i raportów,
 • przekazywanie dokumentacji droga elektroniczną,
 • zgłaszanie do ubezpieczeń pracowników i osób prowadzących działalność gospodarczą,
 • wyrejestrowanie z ubezpieczeń,
 • zgłaszanie w ZUS płatników składek,
 • prowadzenie w imieniu płatnika korespondencji z ZUS,
 • sporządzanie korekt,
 • sporządzenie i przekazywanie do ZUS druków Z-3 i Z-3a,
 • przekazywanie do ZUS druków L-4,
 • występowanie do ZUS o zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek,
 • występowanie z wnioskami o przywrócenie terminu na ubezpieczenie chorobowe.

INNE

 • wyliczanie obowiązkowych odpisów na PFRON, sporządzanie deklaracji,
 • składanie do PFRON wniosków o refundacje składek ZUS,
 • składanie do PFRON wniosków o refundacje wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych,
 • sporządzenie sprawozdań GUS.