OFERUJEMY:

 • PEŁNA KSIEGOWOŚĆ (KSIĘGI HANDLOWE)
 • MAŁA KSIĘGOWOŚĆ (KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW)
 • RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY (EWIDENCJA PRZYCHOODÓW)
 • KOMPLEKSOWA OBSŁUGA KADROWA (SPRAWY KADROWO-PŁACOWE)
 • OBSŁUGA W ZAKRESIE BHP
 • DORADZTWO PODATKOWE
 • DORADZTWO FINANSOWE
 • ANALIZA FINANSOWO-KSIĘGOWA I SPRAWOZNAWCZA
 • SPRZĄDZADZANIE DOKUMENTÓW NA POTRZEBY KLIENTA
Obsługa płacowa firm

Obsługa kadrowo-płacowa firm

Oferta biura rachunkowego SALDO obejmuje kompleksową obsługę kadrowo-płacową firm. Zajmujemy się sprawami związanymi z zatrudnieniem pracowników i korespondencją z różnymi instytucjami. Po udzieleniu pełnomocnictwa zajmujemy się załatwianiem spraw w ZUS wymagających osobistego stawiennictwa. Pracownicy zatrudnieni w naszym dziale kadr i płac posiadają wieloletnie doświadczenie i ciągle aktualizują swoją wiedzę dzięki regularnym szkoleniom oraz zapoznawaniu się z fachowymi opracowaniami i materiałami. Wymagane informacje przesyłamy drogą elektroniczną, telefoniczną lub faxem; istnieje także możliwość osobistego odbioru dokumentów w naszym biurze.

Kadry i płace:

 • zakładamy akta osobowe pracowników,
 • prowadzimy kartoteki,
 • prowadzimy sprawy związane z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy,
 • obliczamy wynagrodzenia, wynagrodzenia chorobowe, zasiłki, zasiłki chorobowe, ekwiwalenty i ryczałty,
 • wystawiamy zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (w tym Rp-7),
 • sporządzamy deklaracje podatkowe dotyczące pracowników,
 • oferujemy doradztwo z zakresu prawa pracy.

ZUS:

 • sporządzamy deklaracje rozliczeniowe i raporty,
 • przekazujemy dokumentację drogą elektroniczną,
 • zgłaszamy do ubezpieczenia pracowników oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą,
 • wyrejestrowujemy z ubezpieczeń,
 • zgłaszamy w ZUS płatników składek,
 • prowadzimy w imieniu płatnika korespondencję z ZUS,
 • sporządzamy korekty,
 • sporządzamy i przekazujemy do ZUS druki Z-3 i Z-3a,
 • przekazujemy do ZUS druki L-4,
 • występujemy do ZUS o zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek,
 • występujemy z wnioskami o przywrócenie terminu na ubezpieczenie chorobowe.

Inne:

 • wyliczamy obowiązkowe odpisy na PFRON, sporządzamy deklaracje,
 • składamy do PFRON wnioski o refundacje składek ZUS,
 • składamy do PFRON wnioski o refundacje wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych,
 • sporządzamy sprawozdania GUS.