OFERUJEMY:

  • PEŁNA KSIEGOWOŚĆ (KSIĘGI HANDLOWE)
  • MAŁA KSIĘGOWOŚĆ (KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW)
  • RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY (EWIDENCJA PRZYCHOODÓW)
  • KOMPLEKSOWA OBSŁUGA KADROWA (SPRAWY KADROWO-PŁACOWE)
  • OBSŁUGA W ZAKRESIE BHP
  • DORADZTWO PODATKOWE
  • DORADZTWO FINANSOWE
  • ANALIZA FINANSOWO-KSIĘGOWA I SPRAWOZNAWCZA
  • SPRZĄDZADZANIE DOKUMENTÓW NA POTRZEBY KLIENTA
Czym jest ryczałt ewidencjonowany?

Czym jest ryczałt ewidencjonowany?

Ryczałt ewidencjonowany to metoda opodatkowania podatkiem dochodowym. W tym przypadku podstawą opodatkowania jest przychód, który osiągnął przedsiębiorca, bez uwzględnionych kosztów. Do wyliczenia kwoty podatku prowadzona musi być ewidencja przychodów, w której ujęta jest każda sprzedaż związana z działalnością. Rozliczanie podatku dochodowego w formie zryczałtowanej warto powierzyć w ręce profesjonalnego biura finansowego.

Kto opłaca ryczałt ewidencjonowany?

Za pomocą ryczałtu rozliczają się osoby, które przed rozpoczęciem działalności zdecydują się na taką formę opodatkowania. Właściciel firmy, który niedawno rozpoczął działalność i nie korzysta z karty podatkowej, może zdecydować się na ryczałt bez względu na wysokość przychodów do końca roku. Sprawdza się to wtedy, gdy podatnik nie ma dużych kosztów przychodu. Takie koszty nie są uwzględniane i nie pomniejszają przychodów, w tym przypadku stawki opodatkowania stają się niższe niż przy klasycznych formach opodatkowania.

Głównym wymogiem dla podatników rozliczających się z urzędem skarbowym na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego jest przychód roczny w roku poprzedzającym rozliczany rok podatkowy w kwocie nieprzewyższającej 250 000 euro. Limit ten dotyczy zarówno osób prowadzących działalność samodzielnie, jak i wspólników w spółce, choć wyznaczany jest na podstawie osobnych przepisów dla tych dwóch form działalności.

Jaka jest podstawa opodatkowania?

Podstawą opodatkowania jest przychód, bez pomniejszania o koszty jego uzyskania. Przed ustaleniem podstawy opodatkowania przedsiębiorcy mają możliwość odliczyć wydatki określone według art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednak dzieje się tak tylko w przypadku, gdy wydatki nie zostały odliczone od dochodu lub nie zaliczono ich do kosztów uzyskania przychodów na podstawie tej ustawy.

Ryczałt ewidencjonowany należy opłacić kwartalnie lub do 20 dnia następnego miesiąca. Kwartalnie mogą płacić go tylko ci podatnicy, których przychody nie przewyższyły kwoty 25.000 euro do 20 dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału. W trakcie trwania roku nie składa się deklaracji podatkowych dotyczących ryczałtu. Deklarację podatkową (PIT-28) należy złożyć do 31 stycznia.

Wróć na bloga