OFERUJEMY:

  • PEŁNA KSIEGOWOŚĆ (KSIĘGI HANDLOWE)
  • MAŁA KSIĘGOWOŚĆ (KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW)
  • RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY (EWIDENCJA PRZYCHOODÓW)
  • KOMPLEKSOWA OBSŁUGA KADROWA (SPRAWY KADROWO-PŁACOWE)
  • OBSŁUGA W ZAKRESIE BHP
  • DORADZTWO PODATKOWE
  • DORADZTWO FINANSOWE
  • ANALIZA FINANSOWO-KSIĘGOWA I SPRAWOZNAWCZA
  • SPRZĄDZADZANIE DOKUMENTÓW NA POTRZEBY KLIENTA
Co to jest JPK?

Co to jest JPK?

W celu skrócenia kontroli podatkowej przedsiębiorców oraz uszczelnienia systemu podatkowego, Ministerstwo Finansów wprowadziło konieczność przesyłania Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Czym jest Jednolity Plik Kontrolny i na czym polegają związane z nim obowiązki?

Z czego się składa Jednolity Plik Kontrolny?

Jednolity Plik Kontrolny stanowi zestaw danych o transakcjach gospodarczych, przesyłanych urzędowi. Jego celem jest szybka kontrola, pozwalająca natychmiast weryfikować wiarygodność informacji przesyłanych przez firmy. JPK ma szczególne znaczenie przy tzw. kontrolach krzyżowych, związanych z jednoczesnym sprawdzaniem przedsiębiorcy oraz jego kontrahentów. Dane do jego utworzenia pobierane są bezpośrednio z systemu księgowo-informatycznego przedsiębiorstwa i przesyłane w wersji elektronicznej. JPK dotyczy wielu obszarów – każdy ma określoną przez Ministerstwo Finansów strukturę i pola, które muszą być obowiązkowo wypełnione. Obszary te dotyczą ksiąg rachunkowych, wyciągów bankowych, magazynu, ewidencji zakupu i sprzedaży VAT, faktur VAT, podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz ewidencji przychodów. Zaletą tego dokumentu jest jego określony format, co wpływa na ułatwienie przetwarzania otrzymanych informacji. Każda ze struktur składa się z nagłówka, który pozwala na identyfikację podmiotu, części merytorycznej z informacjami o  zdarzeniach gospodarczych oraz części kontrolnej, która pozwala sprawdzić, czy wszystkie informacje zostały prawidłowo odczytane.

Podmioty zobowiązane do stosowania JPK

Obowiązek przesyłania JPK VAT dotyczy dużych i średnich przedsiębiorstw, a także od 1 stycznia 2018 roku mikroprzedsiębiorstw. Pozostałe struktury JPK przesyłane są na żądanie organów skarbowych. Na wezwanie urzędu przedsiębiorca ma obowiązek złożyć wskazane pliki JPK w terminie wyznaczonym w wezwaniu. W celu poprawnego generowania JPK podatnik VAT może korzystać z usług biura księgowego, systemów księgowych z możliwością kreowania jednolitych plików kontrolnych, lub aplikacji Ministerstwa Finansów Klient JPK.

Wróć na bloga