OFERUJEMY:

  • PEŁNA KSIEGOWOŚĆ (KSIĘGI HANDLOWE)
  • MAŁA KSIĘGOWOŚĆ (KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW)
  • RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY (EWIDENCJA PRZYCHOODÓW)
  • KOMPLEKSOWA OBSŁUGA KADROWA (SPRAWY KADROWO-PŁACOWE)
  • OBSŁUGA W ZAKRESIE BHP
  • DORADZTWO PODATKOWE
  • DORADZTWO FINANSOWE
  • ANALIZA FINANSOWO-KSIĘGOWA I SPRAWOZNAWCZA
  • SPRZĄDZADZANIE DOKUMENTÓW NA POTRZEBY KLIENTA
Co to jest JPK?

Blog

Co to jest JPK?

W celu skrócenia kontroli podatkowej przedsiębiorców oraz uszczelnienia systemu podatkowego, Ministerstwo Finansów wprowadziło konieczność przesyłania Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Czym jest Jednolity Plik Kontrolny i na czym polegają związane z nim obowiązki?

Czytaj dalej

Zasady obsługi kadrowo-płacowej

Większość przedsiębiorstw czy firm działa w oparciu o zatrudnienie pracowników wykonujących pracę bezpośrednio na ich rzecz. To sprawa oczywista – w końcu nie we wszystkich branżach właściciel jest w stanie wykonać wszystkie obowiązki zawodowe osobiście. Pamiętać jednak trzeba, że zatrudnienie pracowników nakłada na pracodawcę dodatkowe obowiązki. Nie chodzi tu jedynie o takie sprawy jak zapewnienie…

Czytaj dalej

Czym jest ryczałt ewidencjonowany?

Ryczałt ewidencjonowany to metoda opodatkowania podatkiem dochodowym. W tym przypadku podstawą opodatkowania jest przychód, który osiągnął przedsiębiorca, bez uwzględnionych kosztów. Do wyliczenia kwoty podatku prowadzona musi być ewidencja przychodów, w której ujęta jest każda sprzedaż związana z działalnością. Rozliczanie podatku dochodowego w formie zryczałtowanej warto powierzyć w ręce profesjonalnego biura finansowego.

Czytaj dalej

Zasady prowadzenia KPiR

Księga Przychodów i Rozchodów to podstawowy dokument księgowy dla małych przedsiębiorców. Odnotowuje się w niej wszystkie przychody, jakie miała firma oraz koszty, które poniosła. Na jej podstawie obliczana jest podstawa opodatkowania. Najczęściej KPiR prowadzą osoby mające zarejestrowaną jednoosobową działalność gospodarczą. Jednak na tej podstawie mogą się rozliczać również właściciele spółek cywilnych, jawnych i partnerskich –…

Czytaj dalej

Na czym polega pełna księgowość?

Prowadzenie własnej firmy wymaga podjęcia szeregu decyzji odnośnie do sposobu prowadzenia ewidencji zdarzeń gospodarczych, rejestrowania przychodów i kosztów w firmie. Jednym z nich jest prowadzenie tzw. pełnej księgowości w firmie. Obsługa księgowa firm zwalnia przedsiębiorcę z odpowiedzialności za prawidłowe prowadzenie rachunkowości. Jako biuro księgowo-rachunkowe podczas zakładania firm, często słyszymy pytanie o przedstawienie korzyści wynikających z…

Czytaj dalej

3 cechy dobrego biura podatkowego

Każda firma musi prowadzić księgowość i rozliczać się z fiskusem. Żaden przedsiębiorca nie jest zainteresowany tym, by płacić większe podatki niż to konieczne. Jednak za nieprawidłowości w zapisach księgowych można zostać ukaranym, podobnie jak za zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów, wydatków, które w myśl obowiązujących przepisów nie mogą być uznane za koszty związane z prowadzeniem…

Czytaj dalej